Spring naar content

Onderzoek

We leveren een actieve bijdrage aan onderzoek en studies rondom dialysezorg. Onze patiënten, artsen en verpleegkundigen werken regelmatig mee aan onderzoeken van academische ziekenhuizen, zoals het Amsterdam UMC, UMCU en LUMC. Ook levert Dianet regelmatig een bijdrage aan onderzoeken naar nieuwe producten voor dialysezorg. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan medicijnen of een nieuw type dialysemachine. Hieronder een overzicht van de onderzoeken waarmee we bezig zijn.

Renal Lifecycle Trial

SGLT-2 remmers zijn medicijnen die worden gebruikt voor de behandeling van suikerziekte, hartfalen en chronische nierschade. Eerdere grote onderzoeken hebben aangetoond dat SGLT-2 remmers beschermen tegen hart- en nierproblemen. Ook bij mensen met een verminderde nierfunctie. Daarnaast werden SGLT-2 remmers goed verdragen en bleken deze middelen veilig. Dapagliflozine is één van deze SGLT-2 remmers. Dit medicijn is nog niet onderzocht bij patiënten met een ernstig verminderde nierfunctie en ook niet bij patiënten die behandeld worden met dialyse, terwijl zij juist vaak een extra hoog risico op hart- en vaatziekten hebben en dus mogelijk veel baat zouden kunnen hebben bij deze medicatie.

Betrokkenheid Dianet bij dit onderzoek

In de Renal Lifecycle Trial wordt onderzocht wat het effect is van dapagliflozine op het voorkomen van nier- en hartproblemen bij patiënten met nierfalen of niertransplantatie en bij patiënten die behandeld worden met dialyse. Deze grote internationale placebo-gecontroleerde studie met 1500-2000 deelnemers wordt geleid door onderzoekers uit het UMCG (prof. dr. R. Gansevoort). De studie wordt zowel bij Dianet Utrecht (verantwoordelijk onderzoeker Dr. Susan Logtenberg) als Dianet Amsterdam (verantwoordelijk onderzoeker Dr. Lily Jakulj) uitgevoerd. De studie wordt ondersteund door onze collega’s Claudette Promes (onderzoeksverpleegkundige Dianet Amsterdam) en Marie-Louise Nelissen (onderzoeksmedewerker Dianet Amsterdam).

Start studie: 22-05-2023

STOP HF in PD studie

De STOP HartFalen bij Peritoneaal Dialyse (STOP HF in PD) studie is een onderdeel van de bovengenoemde Renal Lifecycle Trial en wordt gefinancierd door de Nierstichting (projectleider dr. Lily Jakulj, Dianet Amsterdam). In dit onderzoek wordt gekeken naar de mogelijk beschermende werking van de dapagliflozine op het hart. Een verminderde hartspierfunctie komt voor bij 40-70% van de dialysepatiënten. Vaak nog voordat mensen duidelijke klachten hebben die kunnen passen bij hartfalen. SGLT-2 remmers, waaronder dapagliflozine, verbeteren de hartspierfunctie onder andere bij patiënten met suikerziekte. In deze studie willen we de hartspierfunctie meten met onder andere een MRI-scan en echo van het hart en zo onderzoeken of dapagliflozine de hartspierfunctie verbetert bij patiënten die behandeld worden met peritoneaal dialyse.

Betrokkenheid Dianet bij dit onderzoek

De studie wordt gecoördineerd vanuit Dianet (Dr. Lily Jakulj, nefroloog; drs. Micky Karsten, arts-onderzoeker en onderzoeksverpleegkundige Claudette Promes). We voeren dit onderzoek uit bij zowel Dianet Utrecht (lokale onderzoeker Dr. Susan Logtenberg) als Dianet Amsterdam (Dr. Lily Jakulj), in nauwe samenwerking met andere Nederlandse centra waar patiënten met peritoneaal dialyse worden behandeld. De studie wordt ondersteund door Claudette Promes (onderzoeksverpleegkundige Dianet Amsterdam) en Marie-Louise Nelissen (onderzoeksmedewerker Dianet Amsterdam).

Start studie: 22-05-2023

Amsterdam Dialysis Biobank

In de Amsterdam Dialysis Biobank bewaren we gegevens en lichaamsmateriaal (zoals bloed, urine, ontlasting en uitloopvloeistof bij peritoneaal dialyse) van dialysepatiënten. Dit materiaal en bijbehorende gegevens willen we in de toekomst gebruiken voor onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van nierfalen, zoals ontstekingen en hart- en vaatziekten. We willen de ziekten en problemen die bij nierpatiënten ontstaan beter begrijpen. Zo kunnen behandelingen als dialyse en niertransplantatie verbeterd worden. Het doel is om uiteindelijk de overleving en de kwaliteit van leven van patiënten met nierfalen te verbeteren. Bij Dianet Amsterdam worden patiënten die starten met dialyse gevraagd om aan deze biobank deel te nemen (verantwoordelijk onderzoekers dr. Aegida Neradova en dr. Lily Jakulj). Er wordt ook gekeken naar mogelijkheden om deelname aan deze biobank uit te breiden naar andere (samenwerkende) centra.

Start: lopend onderzoek