Spring naar content

Kwaliteit

Kwaliteit en veiligheid staan hoog op de agenda van Dianet. Om kwaliteit te leveren is voortdurend evaluatie van werkwijze en processen noodzakelijk. Dit doen wij op verschillende manieren. Patiënten hebben hier een belangrijke stem in. Er vinden onderzoeken plaats naar de tevredenheid van patiënten.

Jaarplan

Jaarlijks worden de doelstellingen voor kwaliteit en veiligheid vastgelegd in het ‘Jaarplan Kwaliteit en Veiligheid’. Door het vaststellen van onderwerpen en uitgangspunten in dit plan ontstaat herkenbaar beleid door de hele organisatie.

Tevredenheidsonderzoek patiënten

Door middel van onderzoeken wordt elk jaar de ervaring van onze patiënten gemeten. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, bijvoorbeeld met digitale vragenlijsten, een-op-een interviews of focusgroepen. Ook de onderwerpen van de tevredenheidsonderzoeken variëren, van het meten van de algehele tevredenheid tot het belichten van een bepaald onderwerp of thema. Naast de tevredenheidsonderzoeken die Dianet zelf organiseert, wordt er eens in de drie jaar een onafhankelijk patiënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd, in samenwerking met een ervaren onderzoeksbureau. Met de uitkomsten gaan wij aan de slag: sommige punten kunnen meteen opgepakt worden, anderen worden in verbeterprojecten meegenomen.

Interne controles

Jaarlijks voeren we interne audits en veiligheidsrondes uit. Ook hebben wij 3 lokale VIM (Veilig Incidenten Melden)-commissies. Deze hebben als doel het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van zorg. De commissies behandelen incidenten in de patiëntenzorg. Hiernaast werkt Dianet volgens de NEN 7510-norm voor informatiebeveiliging in de zorg.

Externe toetsing

Wij voldoen aan alle strenge normen en kwaliteitseisen die aan ziekenhuizen worden gesteld. Zo zijn wij HKZ-gecertificeerd (Stichting Harmonisatie Kwaliteitszorg in de Zorgsector). De afereses vallen niet onder het bereik van het certificaat. Het uitvoeren van stamcelfereses is gecertificeerd door JACIE.  Dianet wordt eens in de vier jaar gevisiteerd door de beroepsgroep Nefrovisie.