Spring naar content

Rechten en plichten

Als patiënt van Dianet heeft u een aantal rechten en plichten met betrekking tot de dialysebehandeling. Wat mag u van ons verwachten? En wat kunt u zelf doen om uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen?

Dianet werkt overeenkomstig met de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Bescherming persoonsgegevens

Om uw privacy te beschermen hebben wij een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Meer over de beveiliging van uw gegevens leest u in onze privacyverklaring.

Prikaccident (accidenteel bloedcontact)

Bij Dianet staat veilige zorg voor zowel patiënt als medewerker altijd op de eerste plaats. Om veilige en goede zorg te leveren volgen zorgmedewerkers protocollen en gebruiken alleen goedgekeurde materialen. Toch kan het zijn dat een medewerker zich prikt of snijdt aan een naald of scherp materiaal. Er is dan sprake van een ‘prikaccident’. Dat is voor de medewerker een risico omdat deze dan mogelijk blootgesteld is aan een infectieziekte.

In het geval van een prikaccident zal de medewerker altijd contact opnemen met een Arbo-arts. Deze maakt een inschatting of het prikaccident een risico vormt voor de medewerker. Gelukkig is dat meestal niet het geval. In sommige situaties is het nodig om uit te sluiten of de patiënt iets onder de leden heeft. Het gaat dan om hepatitis-B, hepatitis-C of HIV. Dan zal de arts vragen om bloed af te nemen. Dat mag alleen met toestemming van de patiënt. De medewerker zal uitleggen wat het doel is van de bloedafname. U kunt aangeven dat u wel of niet de resultaten van het bloedonderzoek wilt ontvangen.

Uit het oogpunt van privacy zal medewerker geen informatie krijgen over de eventuele aanwezigheid van een ziekte. Wel kan het zijn, dat als deze toch behandeling nodig heeft, dat de medewerker aan de hand van de behandeling kan afleiden om welke ziekte het gaat.