Spring naar content

Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de patiënten van Dianet en hun naasten. Gevraagd en ongevraagd geven zij Dianet advies over allerlei onderwerpen. Zij toetst het beleid van de organisatie vanuit het perspectief van de patiënt. Dianet vindt de suggesties en adviezen van patiënten voor verbetering van de zorgverlening zeer waardevol.

Samenstelling

De leden van de cliëntenraad zijn zelf patiënt bij Dianet of zijn dit geweest. Ook kan een naaste van een patiënt deelnemen. Dianet kent vele dialysevormen op verschillende locaties. In dialysecentra in Amsterdam en Utrecht, thuis of dichtbij huis in een hub. De raad vindt het belangrijk dat al die vormen in de cliëntenraad vertegenwoordigd zijn. In de samenstelling probeert de raad daarmee zo goed mogelijk rekening te houden. De cliëntenraad van Dianet bestaat uit tenminste drie en maximaal 11 leden. De zittingsduur van elk lid is maximaal twee periodes van drie jaar. Een onafhankelijk voorzitter zit de cliëntenraad voor en de raad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris vanuit Dianet.

Werkwijze en vertegenwoordiging

De cliëntenraad vergadert elke vier tot zes weken. De vergaderingen vinden afwisselend plaats in Utrecht (Gezondheidshuis) en Amsterdam (Amsterdam UMC). De raad neemt ook regelmatig deel aan Dianet-projecten. Deze betrokkenheid en nauwe samenwerking stelt de cliëntenraad in staat om gedachten, wensen en ideeën van patiënten tijdig naar voren te brengen. Leden van de cliëntenraad ontvangen een vergoeding voor deelname aan vergaderingen en bijeenkomsten. Ook voorziet Dianet in een reiskostenvergoeding. Om haar taken goed te kunnen uitoefenen heeft de cliëntenraad minimaal zes keer per jaar overleg met de Raad van Bestuur. De medezeggenschap van de cliëntenraad staat beschreven in de vastgestelde medezeggenschapsregeling. Afspraken en regels rondom de werkwijze en vertegenwoordiging van de cliëntenraad zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement. De Raad van Bestuur ontvangt het huishoudelijk reglement ter inzage, maar heeft er geen zeggenschap over.

De leden

Jochem Boom

“Ik ben chronisch dialyse- en nierpatiënt met ervaring met alle verschillende behandelvormen, zowel thuis als in het centrum. Op dit moment doe ik solo nacht-hemodialyse.  Ik hoop die ervaring positief in te kunnen zetten in de cliëntenraad.”

Gerard Coumou

“Ik ben al een aantal jaren lid van de cliëntenraad. Juli 2021 ben ik getransplanteerd en heb nu een ondersteunende en adviserende rol in de CR. Zodra er een opvolger voor mij is gevonden zal ik de CR verlaten. Dus zoek je nog een leuke uitdaging en is communicatie interessant voor je? Meld je dan nu aan als lid en dan zal ik je ondersteunen om mij op te volgen.”

Inez de Jong

“Door in de Cliëntenraad te zitten kan ik meedenken over hoe de patiënten bij Dianet zich op hun best kunnen voelen.”

Addick Okkinga

“Op 19-jarige leeftijd ben ik met dialyse gestart, terwijl ik tegelijkertijd mijn werk bij een sportzaak in Alphen aan den Rijn voortzette. Na 20 jaar dialyse kreeg ik een donornier, waar ik 14 jaar van heb mogen genieten. Helaas moest ik na mijn hartoperatie in 2010 mijn werkzaamheden stopzetten en ben ik kort daarna ook weer teruggevallen op dialyse. Door de jaren heen heb ik tal van veranderingen gezien in de dialysezorg. Met mijn uitgebreide ervaring hoop ik als lid van de cliëntenraad een positieve bijdrage te leveren in het belang van de patiënten.”

Elisabeth Derks-Hammelburg

“Zomer 2023 begonnen als onafhankelijk voorzitter van de cliëntenraad van Dianet. Veel werkervaring in de gezondheidszorg. Eerst aan de organisatie-kant en de laatste 15 jaar als onafhankelijk (vice)voorzitter van verschillende cliëntenraden. Een bijdrage leveren aan het welzijn van de ruim 500 patiënten van Dianet, is mijn grootste drijfveer.”

Contact of lid worden?

  • Heeft u een vraag, suggestie of een ervaring die u met ons wilt delen?
  • Spreekt meedenken en invloed hebben u aan?
  • Of bent u geïnteresseerd in de taken die de raad op zich neemt en wilt u weten of lid worden iets voor u is?

De cliëntenraad komt graag met u in contact. U kunt de raad bereiken via clientenraad@dianet.nl.