Spring naar content
21 juni 2023

Hemodiafiltratie (HDF) bewezen effectief

Afgelopen vrijdag publiceerden onderzoekers van het UMC Utrecht de resultaten van het CONVINCE-onderzoek: een Europees onderzoek naar het verschil tussen hemodialyse (HD) en hemodiafiltratie (HDF). Uit het onderzoek blijkt dat HDF een betere behandeling is voor patiënten met nierfalen dan hemodialyse omdat het risico op overlijden met 23 procent afneemt. Dianet was een van de betrokken dialysecentra wiens patiënten aan het onderzoek deelnamen. Als behandelvorm is HDF niet nieuw. Op dit moment behandelen we bij Dianet ongeveer 50 patiënten met HDF. Zeker voor hen zijn deze onderzoeksresultaten goed nieuws. Want hun behandelvorm blijkt bewezen effectief.  

Over dit onderzoek

Hemodiafiltratie (HDF) is een vorm van dialyse waarbij meer afvalstoffen uit het bloed van nierpatiënten verwijderd kunnen worden dan bij hemodialyse. Dat heeft te maken met de manier waarop het bloed in de kunstnier behandeld wordt. Er wordt meer vocht aan het bloed onttrokken, wat wordt vervangen door schone vloeistof. Op deze manier verwijdert HDF meer afvalstoffen dan HD. Het voordeel van HDF hangt af van de behandelingsdosis. Eerder onderzoek gaf geen uitsluitsel over de vraag of een hoge dosis hemodiafiltratie voordeel biedt. Het doel van dit onderzoek was om te onderzoeken of het consequent toedienen van hoge doses hemodiafiltratie een gunstig effect heeft. Om dit na te gaan werden 1360 patiënten met nierfalen willekeurig toegewezen aan hoog gedoseerde HDF als behandelvorm of aan HD. Hoog gedoseerde hemodiafiltratie bleek een betere behandeling. Of HDF in vergelijking met HD ook tot een betere kwaliteit van leven leidt, wordt nog onderzocht door onderzoekers van de Berlijnse Charité-universiteit. Die resultaten worden eind 2023 verwacht.

Wilt u weten of hemodiafiltratie (HDF) bij u past?

Zoals gezegd, HDF is als behandelvorm niet nieuw. In onze centra dialyseren al vele patiënten op deze manier. Onze ervaring leert dat HDF niet voor iedereen een geschikte behandelvorm is. Zo is medisch gezien een goede vaattoegang nodig, waarbij uw bloedstroom voldoende hoog moet zijn. Ook moet u bereid zijn om voor voldoende dialyse uren (in ieder geval 3x 4 uur) naar een van onze centra te komen. Dat wil niet iedereen. We kunnen ons goed voorstellen dat u na de bekendmaking van dit onderzoek vragen heeft over deze behandelvorm. Uw behandelend arts neemt uw vragen graag met u door. Dus stel ze gerust!

Bent u nog niet bekend met Dianet, maar wilt u hierover wel graag contact met een van onze medewerkers? Neem telefonisch contact op met ons dialysecentrum in Utrecht via 030 880 8888 of mail naar servicedesk@dianet.nl.

Nieuws en verhalen