Spring naar content
02 augustus 2022

Carine Mijnarends nieuwe bestuurder van Dianet

Dianet benoemt per 15 augustus Carine Mijnarends als bestuurder in de Raad van Bestuur. Zij volgt daarmee Sigrid Baas op die sinds september 2021 de functie op interim basis vervulde.

‘We zijn zeer verheugd met de komst van Carine Mijnarends als nieuwe bestuurder van Dianet’, aldus Ronald Schmidt, voorzitter Raad van Toezicht Dianet. ‘Carine brengt ervaring mee op het vlak van diverse bedrijfsorganisatorische en veranderkundige vraagstukken in zorgorganisaties. De rode draad in haar loopbaan is om de kwaliteit van de zorg in balans te brengen met een gezonde en toekomstbestendige exploitatie.’

‘We hebben in Nederland kwalitatief zeer hoogwaardige zorg-op-maat georganiseerd voor patiënten met chronisch nierfalen’, vult Carine Mijnarends aan. ‘Maar we worden ook met een aantal forse uitdagingen geconfronteerd; stijgende zorgkosten, vergrijzing en forse personeelstekorten, om maar wat te noemen. Ik zie er naar uit om, samen met alle collega’s en de betrokken ketenpartners, de route uit te stippelen om van Dianet hét behandel- en kenniscentrum voor dialysezorg te maken’.

Nieuws en verhalen