Spring naar content

Trainingscentra

Patiënten die thuis gaan dialyseren, volgen hiervoor altijd een training. Dat kan op een van onze eigen locaties of een van de trainingscentra in de regio.

Want een aantal ziekenhuizen waarmee Dianet samenwerkt, is trainingscentrum voor thuishemodialyse. Hier leiden dialyseverpleegkundigen zelf patiënten op die, gefaciliteerd door Dianet, thuis gaan dialyseren. Op die manier kunnen patiënten zo dicht mogelijk bij huis de training voor thuishemodialyse volgen. Op deze pagina vinden ziekenhuizen informatie hoe zij trainingscentrum kunnen worden.

Wat is een trainingscentrum?

Dianet leidt een aantal dialyseverpleegkundigen van een ziekenhuis op om zelf hun patiënten te trainen om thuishemodialyse te kunnen doen. Op deze manier houdt het ziekenhuis de training zelf in de hand en hoeven patiënten hiervoor niet ver te reizen. Als een patiënt een training goed doorloopt, start hij thuis met thuishemodialyse, waarbij Dianet hem daarbij faciliteert. Afhankelijk van de keuze solo, met partner of ondersteund. Dianet ondersteunt dialyseverpleegkundigen van het ziekenhuis om hun kennis en kunde op peil te houden om de trainingen te kunnen blijven geven. Ook neemt Dianet de coördinatie op zich.

Training thuishemodialyse voor dialyseverpleegkundigen

Dianet traint de dialyseverpleegkundigen uit ziekenhuizen, zodat zij hun patiënten zelf kunnen leren om thuishemodialysebehandelingen uit te voeren. Deze train-de-trainer duurt een aantal dagen. Daarna ontvangen verpleegkundigen een certificaat en zijn ze bekwaam om patiënten te trainen in thuishemodialyse.

Coördineren trainingen thuishemodialyse

De trainingscoördinatoren van Dianet coördineren de trainingen voor thuishemodialyse. Zij zijn het hele trainingstraject betrokken en zijn contactpersoon voor zowel de patiënt als het trainingscentrum. Zij zorgen ervoor dat patiënten in het trainingscentrum de training voor thuishemodialyse kunnen volgen. Ook houden zij in de gaten of alle voorbereidingen voor de thuishemodialyse in gang zijn gezet.

Twee van onze coördinatoren

Trainingscoördinatoren José van den Elsakker (links op de foto) en Esmeralda ter Horst

Kennis up to date

We verzorgen voor de getrainde dialyseverpleegkundigen jaarlijks bij- en nascholing, zodat kennis en vaardigheden up to date blijven.

Ondersteuning en advies

Gaan de dialyseverpleegkundigen eenmaal aan de slag met de trainingen voor hun patiënten, dan blijft Dianet beschikbaar voor ondersteuning, informatie en advies. We stemmen regelmatig af en evalueren de trainingstrajecten voor patiënten. Zo zorgen we samen voor een hoge kwaliteit van de trainingen en de organisatie van de thuishemodialyse.

Trainingscentrum worden? Vragen?

Neem contact met ons op! Bel naar 030 880 8360 of stuur een mail naar relatiemanagement@dianet.nl.