Spring naar content

Disclaimer

Alle informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De redactie doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat alle informatie op de site zo actueel en volledig mogelijk is.

Rechten en aansprakelijkheden

Desondanks bestaat de mogelijkheid dat er onvolkomenheden in de informatie zitten. Zo kunnen bepaalde pagina’s van de website of onderdelen daarvan verouderd of niet (meer) juist en volledig zijn. Aan de informatie op de pagina’s van de website kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Als u er zeker van wilt zijn dat de weergegeven informatie klopt, dan raden wij u aan met Dianet contact op te nemen.

Dianet aanvaardt geen aansprakelijk voor de schade die verband houdt met het gebruik van haar website of met de tijdelijke onmogelijkheid om haar website te raadplegen. Daarnaast aanvaardt Dianet geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen op de website van Dianet. De informatie op deze websites is door Dianet niet nader beoordeeld op de juistheid, actualiteit of volledigheid.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle informatie op de website is auteursrechtelijk beschermd en is eigendom van Dianet. Dit geldt zowel voor teksten als logo’s, foto’s, animaties en illustraties. Wanneer u de informatie op deze site wilt gebruiken voor eigen doeleinden, dient u hiervoor vooraf schriftelijk toestemming te vragen. U kunt uw verzoek met vermelding van het doel mailen aan communicatie@dianet.nl.

De fotografie op de website is verzorgd door verschillende fotografen.

Melden van onvolledigheden of onjuistheden

Wij stellen het op prijs als onvolledigheden en/of fouten op de website worden gemeld, zodat wij deze kunnen aanpassen. U kunt een e-mail sturen naar communicatie@dianet.nl.