Spring naar content

Structuur van onze organisatie

Dianet is een privaatrechtelijke stichting en behoort als zelfstandig dialysecentrum tot de categorale ziekenhuizen. De statutaire hoofdvestiging bevindt zich in Utrecht. Dianet bestaat uit dialysecentra in Amsterdam en Utrecht. En in vrijwel heel Nederland maken wij thuishemodialyse of dichtbij huis dialyseren in een dialysehub mogelijk.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk en beslissingsbevoegd. Bestuurder van Dianet is Carine Mijnarends.

Directieteam

Het hoogste overlegorgaan van Dianet is het directieteam. Het directieteam bestaat uit:

 • Bestuurder Carine Mijnarends
 • Medisch directeur West Joost Bijlsma
 • Medisch directeur Oost Tom Tobé
 • Medisch directeur Thuis Susan Logtenberg
 • Directeur zorg Tinka Deutekom
 • Directeur bedrijfsvoering Helga van der Kolk
 • Manager personeel & organisatie Tjerk van Nieuwenborg

Resultaatverantwoordelijke eenheid (RVE)

Dianet kent drie resultaat verantwoordelijke eenheden: RVE Oost (locatie Gezondheidshuis), RVE West (locaties Amsterdam) en RVE Thuis. De medisch directeuren zijn samen met de directeur zorg eindverantwoordelijk voor de prestaties van de RVE’s. Het primaire proces is leidend binnen de RVE’s. De medisch directeur is primair aanspreekpunt voor de medisch inhoudelijke zorg. De directeur zorg is verantwoordelijk voor de zorgprocessen.

Medische staf

Bij Dianet werken meerdere nefrologen. Samen met de dialyseverpleegkundigen en -assistenten dragen zij zorg voor onze patiënten. Naast hun werk bij Dianet werken onze artsen ook in de ziekenhuizen waar onze centra gevestigd zijn. In Amsterdam in het Amsterdam UMC en in Utrecht in het Diakonessenhuis. Benieuwd naar een overzicht van onze artsen?

Ondersteunende afdelingen

De organisatie kent diverse afdelingen die onze dialysezorg ondersteunen: maatschappelijk werk, diëtetiek, zorgondersteuning, technische dienst, logistiek, voeding, facilitaire zaken, (medisch) secretariaat, relatiemanagement, personeel & organisatie en communicatie.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad is de zelfstandige vertegenwoordiging van medewerkers en voert overleg met de Raad van Bestuur over het goed functioneren van de organisatie.

Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de patiënten van Dianet en hun naasten. Zij toetst het beleid van de organisatie vanuit het perspectief van de patiënt. De leden van de cliëntenraad zijn zelf patiënt bij Dianet of zijn dit geweest.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op de organisatie. De raad bestaat uit:

 • Mevrouw drs. M.E.C. de Ruyter de Wildt
  Managing partner, oprichter, adviesbureau BY Trust BV
  Nevenfunctie: vicevoorzitter Raad van Toezicht Oogfonds
 • Mevrouw E.J.C. Bongers MBA: vicevoorzitter
  Bestuurder RIBW K/AM
  Nevenfuncties: lid Raad van Toezicht Leprastichting, lid Raad van Toezicht Viattence
 • Mevrouw drs. A.H. (Artine) de Jonge
  Huisarts
  Nevenfunctie: bestuurslid huisartsencoöperatie Medicamus
 • De heer drs. H.A. (Huybert) van Eck
  Eigenaar CarpeNexus
  Nevenfuncties: voorzitter Raad van Toezicht Allévo, associatie partner Kasius & Partners, voorzitter Raad van Toezicht Perspekt, MfN-registermediator, regioambassadeur Noord-Brabant NVTZ, lid Raad van Toezicht Samergo, arbiter Scheidsgerecht Gezondheidszorg, voorzitter Raad van Toezicht Zuidwester.
 • De heer M. (Monir) Toutouh
  Managing director Chaabi Bank (The Netherlands and the UK)
  Nevenfuncties: (mede)eigenaar Illinara Holding BV, (mede)eigenaar Atlas Green Recycling Sarl

De organisatie staat schematisch weergegeven in ons organogram.