Spring naar content

Thuishemodialyse voor ziekenhuizen

Dianet verzorgt voor ruim 40 ziekenhuizen in Nederland de thuishemodialyse van A tot Z. Daarmee zijn we de grootste aanbieder van thuishemodialyse in de dialysesector. 

Wat kan Dianet voor uw ziekenhuis betekenen?

Als een van uw patiënten thuis de hemodialyse wil voortzetten, kan Dianet dit voor u coördineren en organiseren. Afhankelijk van de keuze die de patiënt maakt – solo thuis dialyseren, thuis met een partner dialyseren, ondersteund thuis dialyseren of ondersteund dialyseren in een dialyse-hub van Dianet dicht bij huis – gaan we samen aan de slag. In alle gevallen blijft de medische begeleiding van patiënten in handen van de eigen nefroloog van het betreffende ziekenhuis.

Wat komt er kijken bij thuishemodialyse?

Dianet ondersteunt ziekenhuizen en hun patiënten die thuis of dicht bij huis gaan dialyseren bij alles wat daarbij komt kijken en neemt veel werk uit handen. Want voordat een patiënt veilig thuis kan dialyseren, moeten er veel zaken geregeld worden.

1. Screening en aanmelding

Een patiënt die kiest voor thuishemodialyse, start altijd met dialyseren in een dialysecentrum van het eigen ziekenhuis. Als diens dialyse stabiel verloopt en de vaattoegang ook goed in orde is, komt de patiënt mogelijk voor thuishemodialyse in aanmerking. De nefroloog vult samen met de patient het aanmeldformulier van Dianet in en stuurt dit ter beoordeling samen met een aantal andere documenten, zoals de verpleegkundige anamnese en een recente jaarbrief, naar Dianet. Bij Dianet beoordeelt de medisch directeur thuis iedere aanvraag.

Gaat het om thuishemodialyse?

Bij geschiktheid, gaat de regioteamleider van Dianet op huisbezoek bij de patiënt. Na het huisbezoek wordt de patiënt uitgenodigd voor een afstemmingsgesprek bij Dianet met de trainingscoördinator en de medisch directeur thuis (tevens nefroloog). De patiënt moet zichzelf bij de zorgverzekeraar aanmelden.

Gaat het om hemodialyse in een dialyse-hub?

Bij geschiktheid, bezoekt de regioteamleider de patiënt in het eigen dialysecentrum. De patiënt moet zichzelf bij de zorgverzekeraar aanmelden.

Deze stap rondom screening en aanmelding wordt in de meeste ziekenhuizen genomen als patiënten op de eigen afdeling gestart zijn met dialyseren. Sommige ziekenhuizen kiezen ervoor om patiënten al eerder, in de pre-dialyse fase, aan te melden. Met als voornaamste resultaat dat de patiënt, eenmaal dialyserend, sneller naar huis kan omdat een groot deel van deze stap al heeft plaatsgevonden.

2. Training van de patiënt

Iedere patiënt die thuis met hemodialyse gaat dialyseren krijgt een training op maat voor hemzelf en de eventuele dialysepartner, zodat patiënten goed geïnstrueerd en veilig thuis kunnen dialyseren.

Die training kan Dianet zelf verzorgen. Ook komt het voor dat Dianet dialyseverpleegkundigen van het eigen ziekenhuis traint, zodat zij zelf de patiënten kunnen trainen in thuishemodialyse. In dat geval fungeert zo’n ziekenhuis als trainingscentrum van Dianet.

Gaat het om hemodialyse in een dialyse-hub?

Er vindt geen training plaats, omdat het gaat om ondersteunde hemodialyse. Wel kan de patiënt alvast op de hub komen kijken en kennismaken met een van de dialyseverpleegkundigen die de patiënt op deze hub gaat tegenkomen.

3. Aanpassen van de woning

Dianet realiseert de benodigde huisaanpassingen. Ook plaatst Dianet de dialysemachine en de RO-installatie (waterbehandelingsapparatuur).

Gaat het om hemodialyse in een dialyse-hub?

Dan is deze stap uiteraard niet van toepassing.

4. Starten met de behandeling

Patiënten starten thuis met hun behandeling. De eerste behandelingen zijn altijd overdag. Voorafgaand aan de eerste behandeling, en daarna maandelijks, levert de logistieke afdeling van Dianet alle benodigde dialysematerialen bij de patiënt thuis. Dianet voorziet in een 24-uurs bereikbaarheid voor thuishemodialysepatiënten.

Gaat het om hemodialyse in een dialyse-hub?

Ook dan wordt de eerste behandeling in de hub ingepland, waarna de patiënt conform het afgesproken dialyseschema voortaan op de hub dialyseert. In alle gevallen blijft de patiënt onder behandeling van diens eigen nefroloog. Daartoe blijft de patiënt op afspraak naar de poli komen. Dianet zorgt ervoor dat relevante medische gegevens over de dialyses met het eigen ziekenhuis veilig gedeeld worden.


Interesse? Vragen?

Bent u geïnteresseerd in samenwerking op het gebied van peritoneale dialyse? Of heeft u hierover vragen? Dan komen we graag met u in contact! Bel naar 030 880 8360 of stuur een mail naar relatiemanagement@dianet.nl.