Spring naar content

Peritoneale dialyse voor ziekenhuizen

Dianet verzorgt voor de eigen centra (in het Amsterdam UMC en Diakonessenhuis) peritoneale dialyse. Dit kunnen we ook voor andere ziekenhuizen verzorgen.

Wat kan Dianet voor uw ziekenhuis en patiënten betekenen?

Als een van uw patiënten thuis peritoneale dialyse wil gaan doen, kan Dianet dit voor u coördineren en organiseren. De medische begeleiding van patiënten blijft in handen van de eigen nefroloog van het betreffende ziekenhuis, maar de training van patiënten en het logistieke gedeelte neemt Dianet dan van u over. Peritoneale dialyse gebeurt altijd thuis en niet in een dialyse-hub.

Wat komt er kijken bij peritoneale dialyse?

1. Screening en aanmelding

Een patiënt die voor peritoneale dialyse kiest, wordt door de eigen nefroloog beoordeeld op geschiktheid. Als Dianet hierbij wordt ingeschakeld, kijkt ook een nefroloog van Dianet mee. Bij geschiktheid, gaat de regioteamleider van Dianet op huisbezoek bij de patiënt. Na het huisbezoek wordt de patiënt uitgenodigd voor een afstemmingsgesprek bij Dianet met de trainingscoördinator en de medisch directeur thuis (tevens nefroloog). De patiënt moet zichzelf bij de zorgverzekeraar aanmelden.

2. Training van de patiënt

Patiënten die kiezen voor peritoneale dialyse, volgen alleen of met partner een CAPD-training (buikspoeling overdag) bij Dianet. Deze training kan worden uitgebreid met een APD-training (buikspoeling ’s nachts).

3. Inrichten van de eigen woning

Dianet realiseert de benodigde huisaanpassingen.

4. Starten met de behandeling

Patiënten starten thuis met hun behandeling. De eerste behandelingen zijn altijd overdag. Voorafgaand aan de eerste behandeling, en daarna maandelijks, levert de logistieke afdeling van Dianet alle benodigde dialysematerialen bij de patiënt thuis. Dianet voorziet in een 24-uurs bereikbaarheid.

De patiënt blijft onder behandeling van diens eigen nefroloog. Daartoe blijft de patiënt op afspraak naar de poli komen.

Interesse? Vragen?

Bent u geïnteresseerd in samenwerking op het gebied van peritoneale dialyse? Of heeft u hierover vragen? Dan komen we graag met u in contact! Bel naar 030 880 8360 of stuur een mail naar relatiemanagement@dianet.nl.