Spring naar content

Klachten

Het kan gebeuren dat uw behandeling niet volgens uw verwachtingen verloopt. Spreek ons hier gerust over aan. Door uw klacht te uiten, kunnen we uw probleem samen aanpakken en oplossen.

De medewerkers van Dianet doen hun best om u zo goed mogelijk te behandelen. Het kan gebeuren dat uw behandeling niet volgens uw verwachtingen verloopt. Er is bijvoorbeeld een verschil van inzicht met een medewerker, of u loopt tegen zaken aan waar u het niet mee eens bent. Dit horen we graag. Een klacht is voor ons namelijk een belangrijk signaal. Door uw klacht te uiten, kunnen we uw probleem samen aanpakken en oplossen.

Samen bespreken

U kunt uw probleem bespreken met de betrokken medewerker of zijn leidinggevende. Op die manier kunnen we het probleem vaak direct aanpakken. Als u bijvoorbeeld niet tevreden bent over uw behandeling, dan bespreekt u dit met de arts of verpleegkundige.

Klachtenfunctionaris

Komt u er samen niet uit, of vindt u het lastig om de betrokkenen aan te spreken, dan kunt u een klacht indienen. Dianet heeft haar klachtenregeling en -bemiddeling ondergebracht bij Quasir. Via onderstaande contactgegevens kunt u in contact komen met Quasir en uw klacht kenbaar maken. Een klachtenfunctionaris van Quasir zal hierop contact met u opnemen. Deze klachtenfunctionaris zal u vervolgens adviseren en/of helpen bij het oplossen van uw klacht.

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en bemiddelt tussen u en de betrokken medewerker(s) of de organisatie.

Een klacht indienen kan op verschillende manieren:

  • via het online klachtenformulier.
  • via een papieren formulier (verkrijgbaar bij de Servicedesk of verpleegkundige);
  • telefonisch aan de klachtenfunctionaris via
    06-48445538 (9.00 tot 17.00 uur ma t/m vr);
  • via de mail: bemiddeling@quasir.nl met als onderwerp: Klachtenbemiddeling.
  • Per post: Quasir, Klachtenfunctionaris abonnementen, Postbus 1021, 7940 KA  Meppel.

De klachtenfunctionaris neemt contact met u op. Samen bespreekt u de klacht en wat u met de klacht wilt doen. De klachtenfunctionaris bespreekt de klacht met de betrokken manager en houdt u hiervan op de hoogte. Soms is deze stap al voldoende. Er kan ook een bemiddelingsgesprek geregeld worden met u en de betrokkenen vanuit Dianet.

Geschillencommissie

Is uw klacht niet naar uw tevredenheid opgelost, dan kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Ziekenhuizen. De geschillencommissie is onafhankelijk en onderzoekt de klacht. Ze doet altijd een uitspraak en geeft daarbij aan of de klacht gegrond (u krijgt gelijk) of ongegrond (u krijgt ongelijk) is. Aan deze uitspraak moeten alle partijen zich houden.

U kunt een klacht digitaal of per post indienen. Uiteraard kan de klachtenfunctionaris u hierbij helpen en adviseren.