Werken en leren bij Dianet

Samen met 370 collega's functioneer je in een uitdagende, innovatieve omgeving waar het zorgproces centraal staat. Je collega's werken op diverse gebieden: verpleging, maatschappelijk werk, diëtetiek, technische dienst, bevoorrading, service en staf.

Vacatures

Bekijk alle vacatures. De opleiding tot dialyseverpleegkundige start april en november. November 2019 is er nog plek.

Vacatures