Dr. D.G. (Dick) Struijk

Internist-nefroloog

De nefrologie omvat het stellen van de diagnose en het behandelen van alle aangeboren of verworven ziekten van de nieren bij volwassenen, van hoge bloeddruk en van het behandelen van volwassenen die geen eigen nierfunctie meer hebben door middel van dialyse en transplantatie.

Deskundigheid of specifieke aandachtsgebieden

Ik houd mij in het bijzonder bezig met alle facetten van peritoneale dialyse (buikspoeling).

 

Wetenschappelijke ervaring

Onze groep heeft al sinds medio jaren ’80 uitgebreide ervaring met wetenschappelijk onderzoek op het gebied van peritoneale dialyse. Het onderzoek is deels experimenteel in een door ons ontwikkeld model voor langdurige peritoneale expositie in ratten met nierinsufficiëntie, maar voor het grootste deel betreft het klinisch wetenschappelijk onderzoek bij patiënten die worden behandeld met peritoneale dialyse. Het onderzoek betreft de peritoneale transport functie, onderzoek naar biomarkers , die in peritoneaal effluent aanwezig zijn omdat zij lokaal worden geproduceerd, en onderzoek naar peritonitis (buikvliesontsteking).

 

Publicaties

De publicaties van Dr. D.G.Struijk kunt u bekijken op PubMed.

 

Nevenfuncties