Nieuwe interne opleiding Verpleegkundige Thuisdialyse van start

02-04-2015

Op 2 april starten zes nieuwe medewerkers op de locatie Lunetten met een nieuwe interne opleiding tot Verpleegkundige Thuisdialyse (VTD). Na de training gaan zij patiënten assisteren in de thuissituatie waar geen partner beschikbaar is om dat te kunnen doen. De opleiding is ontwikkeld door Dianet Opleidingen in samenwerking met medewerkers en het (thuis-) werkveld.

Meer verpleegkundigen thuisdialyse nodig

Speerpunt van Dianet is om het aantal patiënten dat thuis dialyseert te laten groeien. Om die ambitie te realiseren, zijn verpleegkundigen nodig die de extra vraag naar assistentie bij thuishemodialyse kunnen opvangen. Deze praktische interne opleiding geeft verpleegkundigen een gedegen basis, zodat ze kwalitatief goede en verantwoorde zorg kunnen leveren voor een veilige dialyse thuis.

Opzet

De verpleegkundigen in spé doorlopen een module waarin theorie en praktijk uitgebreid aan bod komt. Tussen de oefenmomenten door krijgen ze vaardigheids- en theorielessen die ze afsluiten met verschillende toetsen. De lessen worden verzorgd door medewerkers uit verschillende disciplines: dialyseverpleegkundigen, maatschappelijk werkers, diëtisten en medewerkers van de technische dienst. Ook een uitstapje naar het roosterbureau en de afdeling logistiek ontbreken uiteraard niet.

Vanaf mei worden de nieuwe VTD's vier weken ingewerkt in de thuissituatie. Vervolgens gaan ze bij patiënten thuis aan de slag.

Meer over dit onderwerp: