Nieuwe brochure en wegwijzers

12-01-2016

In januari zijn drie nieuwe brochures van Dianet verschenen: twee wegwijzers voor nieuwe centrumpatiënten en een nieuwe uitgave van de algemene (corporate) brochure.

De wegwijzers sluiten aan op de behoefte aan informatie van patiënten. En met de nieuwe algemene brochure krijgen samenwerkingspartners, ziekenhuizen en andere relaties een goed beeld van Dianet als organisatie, het aanbod op het gebied van dialysezorg en de mensen die er werken.

Algemene brochure en wegwijzers Dianet
Corporate brochure en twee wegwijzers voor centrumpatiënten.

Heldere patiëntinformatie

Nieuwe patiënten ontvangen de wegwijzer als ze bij Dianet starten met centrumdialyse. De wegwijzer bevat informatie over de locatie, het behandelteam en de verschillende behandelvormen op het centrum. Medewerkers komen in beeld en vertellen over hun werk en contact met de patiënt. Ook wordt een beeld geschetst van hoe een behandeling globaal verloopt en waar de patiënt mee te maken krijgt, zoals eten en drinken op het centrum, bezoek en faciliteiten. Verder is er aandacht voor rechten en plichten, klachten en de rol van de cliëntenraad. Daarnaast bevatten de wegwijzers belangrijke telefoonnummers, adressen en informatie over bereikbaarheid. Er zijn twee versies: één voor locatie Amsterdam en één voor Utrecht.

Dianet als organisatie

De algemene brochure geeft een beeld van Dianet en de mensen die er werken. De brochure laat zien wat Dianet op het gebied van dialysezorg kan betekenen voor andere ziekenhuizen en (zorg) organisaties. Er wordt aandacht besteed aan thuisdialyse als speerpunt, Dianet Opleidingen en alle vormen van dialyse die Dianet aanbiedt. Ook staan er interviews in met een aantal medewerkers. De informatie is interessant voor relaties en contractziekenhuizen, en uiteraard voor geïnteresseerde patiënten en hun naasten.

Frisse stijl

De brochures zijn vormgegeven in een frisse en heldere stijl. Ze zijn verkrijgbaar op alle vestigingen van Dianet in Utrecht (de afdeling binnen het Diakonessenhuis en locatie Lunetten) en Amsterdam (afdeling A en Q binnen het AMC).

Meer over dit onderwerp: