Spring naar content

Jaarverslag

Op deze pagina vindt u ons meest recente jaarverslag. Daarin leest u wat we het afgelopen jaar hebben gedaan en wat we hebben bereikt.

Als zorgaanbieder leveren we elk jaar het jaarverslag aan bij het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). De jaarrekening (als onderdeel van het totale jaarverslag), de accountantsverklaring en andere gegevens zijn via Jaarverantwoordingzorg.nl openbaar. U kunt deze documenten hier inzien. Naast deze wettelijke plicht wil Dianet met het jaarverslag maatschappelijke verantwoording afleggen over de activiteiten die we uitvoeren en hoe we de ontvangen middelen besteden.

Eerdere jaarverslagen kunt u ook bij ons opvragen via communicatie@dianet.nl.