Nederlandse Nefrologiedagen (NND)

28-03-2017

Jaarlijks nemen rond de 400 medici/onderzoekers en ongeveer 1.200 paramedici en technici deel aan de Nederlandse Nefrologiedagen (NND). Het is een tweedaags interdisciplinair symposium. Ook Dianet is in ruime mate vertegenwoordigd: met twee paramedische presentaties en een stand in de centrale hal. Dit jaar is de NND op 28 & 29 maart op locatie NH Koningshof in Veldhoven.

Presentaties eiwitshake en dialysecafé

Op de dinsdag zijn twee presentaties van Dianet in het paramedische programma te zien. Diëtisten Sylvia Overmeer en Anne Wentink-Koopman verzorgen een presentatie over de eiwitshake voor patiënten. Maatschappelijk werker Bernie van Daatselaar en patiënt en lid van de Cliëntenraad Gerard Coumou vertellen over het dialysecafé.

Zorgvernieuwingen

In onze nieuwe uitgave een overzicht van een aantal vernieuwende ontwikkelingen binnen onze dialysezorg. Zoals de proeftuin waarin zorgverleners en patiënten samen invulling geven aan het begrip zelfmanagement. Een artikel over het dialysecafé waar patiënten elkaar ontmoeten en ervaringen delen. En een overzicht van de voorlopige resultaten van Uw mening telt, een methode waarbij patiënten online eenvoudig en laagdrempelig hun ervaringen over de zorgverlening doorgeven. De uitgave is verkrijgbaar in de stand van Dianet (Z03).

Over de NND

Jaarlijks worden tal van buitenlandse en Nederlandse sprekers uitgenodigd als keynote speaker. Deze sessies worden aangevuld met gemiddeld 90 medische, fundamentele en paramedische abstracts (korte presentaties ingediend door de deelnemers) en een 40-tal posterpresentaties. De beste abstracts ontvangen een prijs.

Het wetenschappelijk programma bestaat uit dagprogramma’s per doelgroep met daarbij een aantal interdisciplinaire sessies die voor iedere doelgroep zijn bedoeld. De wetenschappelijke verenigingen en beroepsverenigingen organiseren tijdens de Nefrologiedagen hun jaarvergaderingen en wetenschappelijke sessies. De medische sessies worden in beginsel in het Engels gepresenteerd, de paramedische sessies worden in beginsel in het Nederlands gepresenteerd.

Bekijk ook de site van de NND.

Afbeelding advertentie Dianet deelname NND 2017
Afbeelding van de advertentie over deelname Dianet aan NND 2017
Trefwoorden